Sub aceste două coordonate (PREOCUPARE ȘI MOBILIZARE) s-au desfășurat lucrările Consiliului General USLM din 21 iunie anul curent din stațiunea Jupiter –hotel Scoica. Desigur încet încet, zilele de vară se vor scurge rapid astfel că în curând toamna va bate la ușă după ce majoritatea membrilor noștri își vor petrece zilele de concediu estivale.
Astfel odată cu venirea toamnei, va începe și perioada cea mai importantă pentru activitatea sindicală a noastră și anume –Negocierea anuală a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate.
Sub acest comandament s-au desfășurat lucrările Consiliului General USLM care a avut următoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate al Biroului Executiv USLM – pe perioada 29.03.2018-21.06.2018;
2. Raport de activitate Internațională a USLM pe aceeași perioadă;
3. Raport de activitate C.A.R. Unitatea pe perioada 29.03-21.06.2018
4. Raportul Comisiei de Cenzori USL;
5. Proiecte de hotărâri ale Consiliului General USLM:
a) Desemnarea echipei de negociere a CCM –Metrorex 2018/2019;
b) Mandatul Consiliului General USLM pentru Comisia de Negociere USLM în vederea încheierii noului CCM 2018/2019;
c) Organizarea concursului de pescuit sportiv USLM în luna septembrie 2018.
6. Diverse
Ca de fiecare dată lucrările Consiliului General s-au desfășurat sub semnul preocupării permanente în vederea realizării solicitărilor membrilor de sindicat mai ales că în toamnă, în luna septembrie vor avea loc negocierile anuale ale CCM 2018/2019 într-o perioadă când la nivel salarial s-au înregistrat creșteri majore de salarii în mai toate sectoarele economiei naționale și ale societății românești.
De altfel punctele pe ordinea de zi au fost pe lângă cele de ordin curent (Raport de activitate Bex USLM, Raport de activitate C.A.R Unitatea , Raport de activitate Comisia de Cenzori) special destinate negocierii anuale și anume: Desemnarea Comisiei de negociere a CCM 2018/2019 și Mandatul dat de către Consiliu General Comisiei de negociere sindicală în vederea încheierii negocierilor acestui contract. Dezbaterile au fost serioase, punctuale și din toate luările de cuvânt s-a desprins ideea mobilizării exemplare în vederea desfășurării negocierilor sub mandatul votat de Consiliu General și anume de satisfacere a solicitărilor pertinente ale membrilor noștri de sindicat. Vara va trece repede și va trebui imediat mobilizare și organizare exemplară pentru că dacă solicitările legitime ale membrilor noștri de sindicat nu-și vor găsi rezolvarea dorită vom fi obligați să preocedăm conform legii la organizarea tuturor formelor de protest inclusiv greva pentru soluționarea solicitărilor noastre. De aceea până atunci vom sta de vorbă cu oamenii, ne vom informa reciproc cu problemele cu care ne confruntăm și vom proceda de așa manieră ca atunci când va fi cazul să fim toți uniți și organizați spre a duce la îndeplinire acțiunile ce vor fi întreprinse în funcție de evoluția negocierii. Se cunoaște faptul că în prezent situația în care se află Metrorex nu ne dă prea mari speranțe în realizarea solicitărilor noastre, dar sperăm ca până în toamnă, împreună cu Administrația Metrorex să întreprindem demersurile strict necesare la forurile de care depindem astfel ca Metrorex să iasă din ,,pasa proastă financiară”și să fie pregătită așa cum trebuie pentru o negociere salarială sub semnul celor din ultimii ani. Astfel vom fi puși din nou în situația de a apela la armele noastre tradiționale care ne-au asigurat de-a lungul timpului reușită în mai toate acțiunile inițiate și anume: informare permanentă, organizare exemplară, conferință de presă, miting, pichet, marș, demonstrație, grevă de avertisment , grevă generală.
Acesta este planul de acțiune pe care membri Consiliului General l-au elaborat și pe care fără nici o abatere îl vor pune în aplicare în vederea apărării drepturilor legitime ale membrilor pe care-i reprezintă.
Marian Bărăgău