Miercuri – 12 Septembrie anul curent, ora 1200, în sala de ședințe USL Metrou din Piața Unirii 1 sub auspicii dătătoare de speranță, au început negocierile anuale la Contractul Colectiv de Muncă Metrorex.

Așa cum este de altfel firesc cele două comisii desemnate să negocieze clauzele contractuale ale Contractului Colectiv de Muncă Metrorex pe 2018-2019 s-au întâlnit cu bune intenții și într-un climat amical au făcut primii pași în negocierea anuală a drepturilor și obligațiilor celor peste 4 mii de salariați ai metroului bucureștean. Țelul acestor negocieri constă în asigurarea condițiilor necesare tuturor lucrătorilor metroului în vederea desfășurării în condiții normale a activității de întreținere și exploatare a metroului bucurestean atât de util și promt călătorilor noștri.

După ce s-au prezentat componenții celor două comisii de negociere s-a trecut la fixarea calendarului de întâlniri, precum și a celorlalte amănunte legate de negociere (comisia de redactare a proceselor verbale,etc). Așa cum se obișnuiește s-au prezentat și documentele necesare în procesul de negociere din partea administrației Metrorex ( bugetul de venituri și cheltuieli, analiza comparată a indicatorilor financiari 2017-2018, situația financiară pe primele 7 luni ale anului în curs, etc.

În continuare partea sindicală a luat act de prezentarea acestor documente strict necesare în procesul de negociere și s-a trecut la exprimarea doleanțelor principale ale sindicatului nostru în negocierea din acest an și anume:

  1. Creșterea salariilor la metrou cu un procent de 42% justificat prin următoarele argumente:
  2. Procentul de mărire a salariilor la nivel național acordat de Guvern de 37% celor mai multe categorii de personal, învățământ, sănătate, etc,
  3. 5% Procentul de creștere al inflației în România comunicat de către Comisia Centrală de Statistică,
  4. Îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață a lucrătorilor din metrou.
  5. Alte modificări și revizuiri ale CCM în vigoare.

Partea administrației a luat act de de revendicările sindicale dar cum era ,,normal” nu și-a precizat poziția din prima ședință de negociere.

Pe de altă parte sindicatul și-a exprimat clar și fără echivoc solicitarea de mărire a salariilor celor de la metrou având în vedere complexitatea muncii depuse precum și asigurarea unui trai decent (european) lucrătorilor din metrou.

 

Secretar General,

Marian ARTIMON

Sondaj elaborat de Comitetul Femeilor din ETF

Îmbunătățirea calității și accesibilității la locul de muncă pentru femei este esențială dacă femeile își vor construi o carieră în profesiile de transport. Prin urmare, sunt necesare schimbări substanțiale în ceea ce privește condițiile de muncă, facilitățile locului de muncă și siguranța.

Acest scurt sondaj a fost elaborat de Comitetul Femeilor din ETF. Sondajul are trei secțiuni:

Prima secțiune include întrebări cu privire la profilul dvs. de muncă, care ne vor ajuta să înțelegem care sunt problemele principale din numeroasele grupuri profesionale din acest sector.

În a doua secțiune am dori să aflăm despre satisfacția dvs. cu privire la mediul de muncă și siguranța la locul de muncă.

A treia secțiune vă cere să vă gândiți la modul în care ființa vă afectează oportunitățile la locul de muncă.

Cele mai multe dintre întrebări oferă răspunsuri cu alegere multiplă, la care puteți răspunde rapid prin bifarea casetelor, pentru unele întrebări sunteți încurajat să vă împărtășiți gândurile în scris.