În data de 19 Septembrie anul curent în sala de ședințe USL Metrou din Piața Unirii și Dispecerat s-a desfășurat a II a rundă de negocieri la Contractul Colectiv de Muncă Metrorex pe 2018-2019.

Partea sindicală prin persoana domnului președinte Ion Rădoi reiterează ideea alinierii salariilor din metrou la ce se întâmplă la alte metrouri din Europa și mai ales la ce se întâmplă cu salariile în economia românească. Totodată întreabă partea administrației dacă au informat organele implicate în conducerea activității Metrorex (AGA,CA,Ministerul Transporturilor) cu solicitările exprimate de sindicat în prima ședință de negociere ( creșterea salariilor la Metrou cu 42% și îmbunătățirii condițiilor de muncă) și ce răspuns au primit în acest sens. Partea administrației prin vocea domnului director Șodălescu a răspuns că a informat factorii de decizie în legătură cu solicitările sindicale și că i s-a răspuns că trebuie să se încadreze în limitele bugetului Metrorex. Totodată, partea sindicală a mai înaintat în scris către Comisia de Negociere Metrorex o listă cu modificări și completări ale unor articole din CCM de maxim interes general. Partea administrației a primit setul de propuneri și a promis că le va studia și va încerca să răspundă în ședința viitoare.

În continuare domnul președinte Ion Rădoi a trecut încă o dată în agendă justificarea cererilor sindicale  și a afirmat încă o dată că forța de muncă din metrou foarte specializată trebuie ,,vândută” la un nivel salarial corespunzător.

În caz contrar sindicatul este hotărât a utiliza toate instrumentele de luptă sindicală prevăzute de lege pentru apărarea și menținerea drepturilor legitime ale celor pe care-i reprezintă. În final s-a convenit următoarea întâlnire de negociere în data de 26.09.2018 ora 12:00 la sediul USL Metrou.

Secretar General,

Marian ARTIMON