Perioada pe care o analizăm azi, a fost în marea ei parte o perioadă destinată petrecerii concediilor de odihnă, fiind o perioadă de vară, dar pentru noi ca sindicat a fost o vară deosebit de fierbinte.
Astfel, imediat după susținerea Consiliului General din data de 21.06.2018, prin adresa USLM nr. 156/27.06.2018, s-au reluat demersurile la nivelul administrației Metrorex în ceea ce privește aplicarea art. 131 din CCM, referitor la încheierea de contracte de asigurare voluntară de sănătate pentru toți salariații, sens în care în data de 05.07.2018 a avut loc și o întâlnire între reprezentanții conducerii Metrorex, ai sindicatului și a unei firme interesate să presteze aceste servicii de sănătate.
Având în vedere că directorul general interimar Dumitru ȘODOLESCU își exprimase intenția de a modifica organigrama Societății, prin adresa USLM nr. 163/04.07.2018 i s-a solicitat să țină cont de prevederile CCM, Codului Muncii și Legii nr. 62/2011, astfel ca niciunul dintre membrii de sindicat să nu aibă de suferit prin diminuarea salariilor sau a drepturilor lor.
Tot pe această tema dar la care s-a adăugat și deficitul de personal de circa 700 de posturi au fost emise către Ministerul Transporturilor, Metrorex SA și Consiliului de Administrație Metrorex, adresele cu nr. 164/09.07.2018, 165/09.07.2018 și 166/09.07.2018, precum și adresa USLM nr.173/23.07.2018 prin care s- a solicitat ca în conformitate cu Legea nr. 467/2006, art. 5, alin.(1), lit.(d) să ni se transmită un răspuns motivat la toate punctele de vedere formulate în sensul celor de mai sus.
S-a solicitat totodată, prin adresa USLM nr. 175/26.07.2018 respectarea prevederilor CCM, Anexa nr.4, lit. B, pct.2 privind încadrarea pe clase de salarizare a funcțiilor de conducere dar directorul general interimar al Societății nu a tratat-o cu atenția cuvenită, fapt pentru care demersurile noastre au fost orientate către Ministrul Transporturilor, Lucian ȘOVA căruia i-a fost înaintată adresa USLM cu nr.179/27.07.2018. Ne-am adresat din nou și către Consiliul de Administrație Metrorex căruia i s-a solicitat să nu fie de acord cu punerea în aplicare a noii organigrame în ședința din 31.07.2018, pe parcursul căreia circa 200 de sindicaliști USLM vor picheta Ministerului Transporturilor.
Prin adresa USLM nr.184/30.07.2018 și ministrul Lucian Șova a fost informat de intenția sindicaliștilor USLM de a picheta Ministerul Transporturilor în data de 31.07.2018, dar neprimind nici un răspuns în sensul că dialogul social va fi deblocat, în data de 31.07.2018 fără autorizație prealabilă 200 de sindicaliști USLM au pichetat Ministrul Transporturilor între orele 0900-1200, principalele revendicări ale acestora fiind:
• Intervenția tuturor organelor statului român pentru a verifica pierderile înregistrate în anul 2018 de către Metrorex SA și cauzele acestora, respectiv cei 110 milioanele de euro pierduți în urma proceselor cu Astaldi.
• Verificarea de către ITM- București a modului cum Metrorex SA înțelege să respecte și să aplice legislația socială, respectiv, Legea nr. 467/2006, Legea nr.62/2011, Codul Muncii, Legea nr.111/2016, instrucțiile de serviciu și normativele care fac normarea forței de muncă în metrou, pe ramuri de activitate și responsabilități.
• Declanșarea de către Guvernul României a unui control pe tema achiziționării trenurilor de la firma CAF, trenuri care au fost livrate Metrorex-ului cu mari defecte de fabricație, riscând deraierea cu călători la bord și punând astfel în pericol viața celor 700.000 de călători care folosesc zilnic metroul bucureștean, toate cele de mai sus fiind consemnate și într-un Comunicat de presă pe care USLM l-a emis în data de 31.07.2018.
• În baza celor expuse mai sus, a fost emisă către Guvernul României, adresa USLM nr. 190/02.08.2018, către Ministerul Finanțelor Publice, adresa USLM nr.191/02.08.2018, către Parlamentul României adresa nr. 192/02.08.2018 și către Ministerul Muncii, adresa USLM nr. 193/02.08.2018, minister către care a fost emisă și adresa USLM nr. 186/ 01.08.2018 referitor la nerespectarea de către Metrorex SA a prevederilor Legii nr. 467/2006.
S-a mai apelat la Serviciul Român de Informații prin adresa USLM nr. 187/02.08.2018, la Inspecția Muncii prin adresa USLM nr. 189/02.08.2018, la Curtea de Conturi a României prin adresa USLM nr.194/03.08.2018, la Agenția Națională de Integritate, prin adresa USLM nr. 195/03.08.2018, către, PSD, președintelui Liviu Dragnea, prin adresa nr.196/03.08.2018, către DNA prin adresa USLM nr. 197/03.08.2018 și către PMB, prin adresa nr.198/03.08.2018.
Prin adresa USLM nr.199/03.08.2018, am solicitat administrației acordarea a doua zile libere, în datele de 16 și 17.08.2018 pentru sărbătorirea Sfintei Mari Mării, zilele respective urmând a fi recuperate prin prelungirea programelor de lucru cu câte o oră pe zi, fapt ce a fost aprobat de către conducerea Metrorex.
Prin adresa USLM nr. 200/03.08.2018, s-a solicitat ministrului Lucian ȘOVA să dispună anularea punerii în funcțiune a noii organigrame a Metrorex SA, deoarece nu a fost respectate prevederile Legii nr. 467/2006.
Deoarece nu s-a primit nici un răspuns favorabil la adresele noastre înaintate, prin adresa USLM nr.201/06.08.2018, emisă către PMB și adresa USLM nr. 202/06.08.2018, emisă către Jandarmeria Română, s-a solicitat în conformitate cu Legea nr. 60/1991, aprobarea desfășurării unor pichete de protest în datele de 20,21,22 și 23.08.2018 în fața Ministerului Transporturilor și în datele de 27 și 28.08.2018 în fața Guvernului României, solicitare care a fost aprobată ca atare.
În acest sens a fost emis către sindicaliștii din metrou, Comunicatul cu nr.203/06.08.2018 și nr.217/ 13.08.2018, prin care aceștia au fost invitați să susțină în stradă revendicările sindicale.
Dacă la pichetele din fata Ministerului Transporturilor au fost zi de zi circa 400 de sindicaliști USLM, în fața Guvernului numărul acestora a depășit cifra de 700.
În urma acestor pichete de protest, reprezentanții USLM au fost primiți în audiență de dl. Viceprim ministru Viorel Ștefan și la nivelul Ministerului Transporturilor s-a constituit o comisie de lucru pentru soluționarea problemelor sesizate de USLM, comisie condusă de secretarul de stat, Cătălin Forț și compusă din mai mulți directori din cadrul Ministerului Transporturilor, Ministerul Muncii, Ministerul de Finanțe și Metrorex SA.
Aceasta comisie de lucru a fost constituită după ce ministru Șova, în data de 24.08.2018, a refuzat ca în urma întâlnirii programate cu liderii USLM să încheie și un proces verbal, fapt pentru care, întâlnirea respectivă nu a durat mai mult de 5 minute.
În schimb viceprim ministru Viorel Ștefan, a avut bunăvoința ca în data de 28.08.2018 să ne asculte toate doleanțele, să ne înțeleagă punctul de vedere și chiar să ne promită că va încerca să ne ajute în soluționarea tuturor problemelor sesizate.
În această stare de lucruri, prin adresa USLM cu nr. 247/03.09.2018, s-a solicitat administrației Metrorex demararea negocierii noul CCM 2018/2019, în data de 12.09.2018, adică cu 10 zile calendaristice de la comunicarea respectivei înștiințări, conform CCM, art. 116, alin.(4) și cu cel puțin 45 zile calendaristice de dinaintea expirării prezentului CCM, acest termen fiind prevăzut prin art. 129, alin.(3) din Legea nr.62/2011.
Totodată, prin adresele USLM cu nr. 248, 249 și 250/03.09.2018, emise către prim ministru Viorica Dăncilă, viceprim ministru Viorel Stefan și ministrul transporturilor Lucian Șova, a fost reclamat faptul că la nivel de Metrorex SA, art. 30, alin.(1), din Legea 62/2011 și un Ordin mai vechi al Ministerului Transporturilor, sunt încălcate, reprezentanții USLM nemaifiind invitați să participe la ședințele Consiliului de Administrație.
S-a revenit cu adresele USLM nr. 258, 259 și 260/05.09.2018, către aceleași instituții nominalizate mai sus, cu rugămintea de a se interveni pentru a se evita declanșarea unui posibil conflict colectiv de interese la nivel de Metrorex, deoarece acesta va conduce la blocarea traficului din întreaga capitală.
În data de 11.09.2018, a avut loc prima ședință a grupului de lucru constituit la nivelul Ministerului Transporturilor, principalele subiecte abordate fiind bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex SA pe anul 2018, aprobat total insuficient, deficitul de personal de circa 700 de persoane, costurile imense cu mentenanța Alstom, pierderile financiare masive de peste 110 milioane euro în dauna Astaldi, situația clubului sportiv Metrorex și situația contractelor comerciale pe care Metrorex le are cu Sindomet Servcom SRL- societatea salariaților din metrou care are ca asociat unic USLM-ul.
În deschiderea ședinței președintele USLM, Ion RĂDOI, a înștiințat pe toți cei prezenți că în ceea ce privește negocierea CCM Metrorex, se dorește ca salariile să ajungă la nivelul salariilor metroului din Bruxelles, deoarece prețurile produselor de larg consum sunt aceleași ca în România.
S-a stabilit totodată ca în cazul fiecăruia din punctele discutate cu această ocazie, partenerii sociali (administrația Metrorex și USLM) să transmită pentru fiecare dintre acestea soluțiile identificate.
În data de 12.09.2018 a avut loc prima ședință de negociere a noului CCM 2018/2019, fapt consemnat prin Procesul Verbal cu nr. M.01/12.862
Cu această ocazie președintele USLM, Ion Rădoi, a solicitat aplicarea unei creșteri salariale de 42% începând cu data de 01.11.2018, având în vedere că în conformitate cu Legea salarizării bugetare, unele categorii de personal au primit creșteri salariale de 137%, iar printr-o Hotărâre a Guvernului, anumite categorii de personal, la momentul pensionării, au primit pensii cu 37% peste ultimul salariu avut, precum și faptul că indicele prețurilor de consum a crescut cu 17% la utilități, cu 15,5% la carburanți și cu 10% la gaze naturale, în timp ce rata inflației este de 5%, aceasta fiind estimată și pentru anul 2019, subliniind totodată faptul că în capitala Uniunii Europene ( Bruxelles), la aceleași prețuri de consum, salariul minim la metrou este de 4 ori mai mare decât salariul mediu tarifar de la Metrorex.
S-a mai solicitat îmbunătățirea condițiilor de muncă și modificarea unora dintre prevederile actualului CCM.
Directorul General Interimar, Dumitru Șodolescu, a menționat că Metrorex nu este o companie bugetară și că în consecință nu îi sunt aplicabile prevederile Legii salarizării bugetare, fapt pentru care președintele USLM i-a replicat că salariații de la metrou, cu atât mai mult merită o asemenea creștere salarială dacă nu chiar mai mare, deoarece ei lucrează la o companie care realizează și venituri.
În data de 19.09.2018 a fost încheiat cel de-al doilea Proces Verbal de negociere cu nr. M.01/13.303. Președintele USLM Ion Rădoi a reiterat solicitarea de a se acorda o creștere salarială de 42% iar directorul general interimar, Dumitru Șololescu, a menționat că la data respectivă ( 19.09.2018) nu se poate avansa un procent de creștere salarială, subliniind faptul că mandatul dat de Consiliul de Administrație este de încadrare în fondul de salarii aprobat prin BVC-ul/2018.
Nemaifiind nimic de discutat în acest sens, comisiei administrative i-a fost înaintată adresa USLM cu nr. 270/19.09.2018 cuprinzând propunerile sindicale de modificare sau completare a unora dintre articolele sau Anexele CCM.
În data de 26.09.2018 a avut loc cea de-a treia ședință de negociere, încheindu-se în acest sens, Procesul Verbal cu nr. M.01/13.642.
Președintele USLM a solicitat discutarea a numai două aspecte, respectiv:
– Procentul de creștere salarială ce va fi aplicat începând cu data de 01.11.2018, propunerea USLM fiind de 42%.
– Trecerea funcțiilor de conducere în grila de salarizare din CCM-Metrorex.
Directorul general interimar, Dumitru Șodolescu, s-a scuzat că nu sunt definitivate toate calculele și nu poate fi avansat un procent de creștere salarială, dar promite ca la următoarea întâlnire să avanseze un procent în acest sens, când își va exprima și un punct de vedere în ceea ce privește trecerea funcțiilor de conducere pe grila din CCM-Metrorex.
Totodată comisiei sindicale de negociere i-a fost înmânat actul cu nr. M.01/13.637/26.09.2018, referitor la propunerile USLM de modificare a unora dintre prevederile actualului CCM, propuneri pe care, cu excepția uneia, administrația le-a respins pe toate.
Așa cum ne-am obligat în data de 11.09.2018, în cadrul ședinței grupului de lucru constituit la nivelul Ministerului Transporturilor, prin adresa USLM, nr. 272/20.09.2018 am înaintat către secretarul de stat Cătălin Forț și directorul de cabinet al acestuia Radu Valeriu Crișan, soluțiile identificate de noi pentru soluționarea celor 6 probleme sesizate de USLM, după cum urmează:
1. Referitor la BVC-ul Metrorex am propus conducerii Ministerului Transporturilor să înainteze demersurile necesare pentru obținerea de fonduri suplimentare, astfel ca metroul să poată funcționa și circula la parametrii normali și doriți de cei circa 700.000 de călători care folosesc zilnic acest mijloc modern de transport.
2. Referitor la deficitul de personal am propus întocmirea ca atare a Memorandumului în acest sens, conform observațiilor transmise de Ministerul de Finanțe, precum și faptul ca el să cuprindă nivelul real de posturi necesare ( circa 700) și nu doar 354 cum dorește administrația.
3. Referitor la costurile imense cu mentenanța materialului rulant, am propus ca această activitate să revină la situația anterioară anului 2004, adică la Metrorex SA, așa cum s-a întâmplat și cu filiala Metrorex, SC RRRMI SA, costurile în acest sens reducându-se considerabil.
4. Referitor la pierderile financiare masive suferite în dauna Astaldi, am propus ca celor vinovați de această situație să le fie imputată suma de 110 milioane euro.
5. Referitor la Clubul Sportiv Metrorex, am propus ca administrația să respecte cele precizate în actul primit de la Ministerul de Finanțe, precum și prevederile CCM, art.112
6. Referitor la situația contractului de asociere în participațiune dintre Metrorex și Sinomet, am propus prelungirea acestui contract până cel târziu în data de 25.09.2018, solicitând în acest sens , ca cea de-a doua ședință a grupului de lucru să aibă loc chiar în data de 25.09.2018.
Din păcate însă, datorită unor probleme pe care secretarul de stat Cătălin Forț le-a invocat, această cea de-a doua ședință a grupului de lucru nu a putut fi susținută în data de 25.09.2018, ea nefiind programată nici până în ziua de azi.
În data de 03.10.2018, a avut loc cea de-a patra ședința de negociere a noului CCM Metrorex, în cadrul căreia directorul general interimar, Dumitru Șodolescu, a propus USLM-ului să accepte o creștere salarială de numai 8%, începând cu data de 1.11.2018, fapt consemnat prin Procesul Verbal nr. M.01/14034/3.10.2018.
Față de propunerea avansată de Administrația Metrorex privind creșterea salarială de 8% Președintele Ion Rădoi a apreciat că solicitarea de creștere salarială înaintată de USLM în ședințele anterioare de 42% de la este bine fundamentată și în consecință sindicatul își menține cererea de creștere salarială propusă de 42% și respinge propunerea Administrației Metrorex precizând că până la clarificarea acestei situații nu vor fi abordate alte subiecte cu privire la negocierea CCM 2018/2019.
Totodată a fost menționat că în data data de 4.10.2018, va avea loc Consiliul General al USLM unde va fi adusă la cunoștință oferta Administrației și se va lua o Hotărâre în acest sens, ceea ce s-a și întâmplat.
Cei 54 de membrii ai Consiliului General, cu unanimitate de voturi, au hotărât ca în cazul în care până în data de 27.10.2018 revendicările sindicale nu vor fi soluționate favorabil, Biroul Permanent USLM este împuternicit să inițieze toate demersurile, conform Legii nr.62/2011, privind declanșarea conflictului de interese, cu tot ce acesta cuprinde: Conciliere, grevă de avertisment și grevă generală.