”Solidaritatea este esențială pentru soluționarea problemelor noastre”

 

La 20 decembrie, în fiecare an, sărbătorim Ziua Internațională a  Solidarității Umane, aceasta a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluția 60/209, pornind de la identificarea solidarității ca una dintre valorile fundamentale și universale, care trebuie să stea la baza tuturor relațiilor sociale.

În mesajul din acest an a zilei dedicat solidarității umane, Președintele USLM, Ion RADOI, îndeamnă oamenii, să lucreze împreună pentru că solidaritatea a fost mereu soluția la necesitatea de coeziune și unitate a clasei muncitoare și a mișcării muncitorești (sindicale).

Deși subiectul pare mai degrabă un moment potrivit în care putem să  atragem atenția guvernelor asupra responsabilităților lor în promovarea unor relații bazate pe solidaritate, am hotărât ca aceasta zi  este ocazia perfectă în care sărbătorim unitatea noastră și totodată afirmăm că această unitate se produce doar datorită solidarităţii.

Solidaritatea  sindicală este acel ceva ce dă unitatea unui grup care se așază pe interese comune, pe obiective comune care uneşte oameni în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale, precum şi al apărării drepturilor individuale şi colective ale acestora prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

Astfel, „Ziua Internațională a Solidarității Umane”, marcată în fiecare an la 20 decembrie, este un prilej pentru reînnoirea angajamentului față de solidaritatea umană și acțiunea comună de a construi o lume mai bună, mai sigură, pentru noi toți.