Recent, pe 20 Februarie anul curent la hotelul IBIS-GARA DE NORD- în condiții organizatorice excelente au avut loc lucrările Congresului IV – Extraordinar al Convenției Naționale a Transportatorilor din România.

Din capul locului trebuie spus scopul principal al acestei reuniuni și anume de a relua la parametri normali activitatea sindicală din acest domeniu deosebit de important al economiei naționale.

Domnul Ion Rădoi-președinte al Convenției deschide lucrările Congresului făcând o scurtă informare a istoriei constituirii acestei structuri sindicale, a scopurilor propuse și a manifestărilor pe care le-a organizat de-a lungul timpului.

Totodată se prezintă spre aprobare ordinea de zi a lucrărilor care conțin  următoarele puncte:

  1. Cvorum;
  2. Scurt istoric ala CNSTR;
  3. Cuvântul invitaților;
  4. Cuvântul delegaților ;
  5. Modificări în structura organizațiilor componente;
  6. Afilieri de noi membri;
  7. Modificări ale statutului CNSTR;
  8. Alegerea membrilor Biroului Permanent CNSTR:
  9. Diverse.

În sală sunt prezenți un număr de 58 de delegați ,lucrările fiind astfel statutare.

Ca invitați speciali sunt prezenți domnul Eugen Luha președinte ,,ATLAS” și domnul Stelian Fedorca președinte al Autorității Naționale de Pregătire Profesională.

Domnul secretar general CNSTR Radmilo Felix face o scurtă prezentare a activității desfășurate în cadrul Convenției: negocierea contractelor pe ramură și sectoare de activitate, intervenții legislative , acțiuni și proteste sindicale și mai ales nevoia de consolidare și de întărire a acestei Convenții Sindicale.

Din cuvântul invitaților Stelian Fedorca s-a reținut ideea reluării învățământului dual profesional pentru pregătirea tinerilor specialiști atât de necesari în ramura transporturi.

Domnul Luha Eugen face un apel la unirea mișcării sindicale și la organizarea unor acțiuni comune care să arate opiniei publice că sindicatele mai sunt prezente în peisajul social românesc.

În continuare, participă la dezbateri delegații prezenți și au loc modificări în structura organizatorică  a conducerii Convenției.

De asemenea se supun la vot și se aprobă modificări în structura federației și se acceptă noi afilieri.

Au loc în continuare alegeri ale conducerii Convenției care arată astfel:

Președinte → Ion Rădoi USLM

Președinte executiv → Dobrescu Florin Drum de fier

Secretar general → Radmilo Felix-Mecanic locomotivă

Din partea USL Metrou a  fost ales domnul Dumitrică Constantin vicepreședinte, iar din partea ATU-România domnul Vasile Pietrariu prim vicepreședinte.

De asemenea s-au ales și reprezentanții Comisiei de Cenzori din care face parte domnul Minica Boaje din partea ATU România.