Într-un decor de autentica iarnă românească în perioada 13-15 februarie anul curent, la Bușteni, s-au desfășurat lucrările Consiliului Național al Federației Sindicatelor din Transporturi ,,TRANSLOC” și Servicii Publice ,,ATU-ROMÂNIA”.

Ordinea de zi a fost deosebit de generoasă și a constat în următoarele subiecte:

  1. Deschiderea lucrărilor și prezentarea invitaților;
  2. Informare privind negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Sector de Activitate, Servicii comunitare de utilități publice, Gestionarea deșeurilor, Activității de decontaminare și de protecție a mediului pentru perioada 2019-2020;
  3. Informare asupra situației patronatului de la nivelul sectorului de activitate;
  4. Prezentarea unor rapoarte interne;
  5. Diverse;
  6. Încheierea lucrarilor Consiliului Național ATU-ROMÂNIA.

Au fost prezenți în sală principalii lideri ai acestei Federații care la început de an au dorit să-și prezinte agenda de lucru pentru acest an deosebit de important pentru mișcarea sindicală ce activează în domeniu. S-a pus accent pe negocierea Contractelor Colective de Muncă pe unitate, pe coagularea  patronatului din domeniu și pe lupta unită pentru apărarea drepturilor fundamentale ale membrilor pe care îi reprezentăm.

Din cuvântul participanților s-a reținut ideea de întărire a colaborării și întrajutorării sindicale, a participării tinerilor și femeilor în activitatea sindicală și mai ales solicitarea de organizare de cursuri de pregătire sindicală pentru noile cadre de conducere.

În final s-a întărit deviza de unitate și solidaritate sindicală și s-a creionat posibilitatea organizării în viitorul apropiat a unor manifestări și demonstrații împotriva intenției patronatului de a anula pe căi juridice parte din drepturile obținute pentru salariați până în prezent. Încă o dată s-a făcut apel la unitate, solidaritate și acțiune pentru promovarea și apărarea drepturilor legitime ale membrilor pe care-i reprezentăm.