În data de 15 iunie, întregul popor român îl comemorează pe marele poet național Mihai Eminescu, a cărui viață și operă sunt pătrunse de un fierbinte patriotism, o flacără nestinsă a dragostei față de vatra strămoșească și de neamul românesc.

 Lucefărul poeziei românești strălucește si astăzi în inimile noastre prin operele sale, trezind în noi gustul pentru trecut și pasiunea pentru istoria națională.

Mihai Eminescu, și-a dedicat întreaga activitate pentru susținerea cauzei românilor din Transilvania şi din Bucovina, slujind dreptul la existenţa naţională a poporului român. În inima marelui gânditor român a sălășluit spiritul sindicalist, care a reușit prin articolele sale din vremea când lucra la “Timpul”, să-i deranjeze pe unii dintre liderii politici a acelor timpuri, determinandu-i chiar pe aceștia, să lanseze celebrul slogan intitulat  „Ia mai opriți-l pe Eminescu ăsta!”.

            În cântec de fanfară, la slujba de comemorare a poetului nepereche, care a avut loc la Cimitirul Belu, USLM a depus o coroană de flori în semn de ETERNĂ RECUNOȘTINȚĂ UNUI OM PENTRU ROMÂNIA” adusă luceafărului poeziei românești.  

            Punctul culminant al ceremoniei a fost reprezentat de clipa în care, în timpul unui cântec dedicat luceafărului poeziei românești, exact în momentul în care se recitau versurile ninge cu flori de tei, teiul ce ține umbra la căpătâiul marelui poet, a început sa-și scuture florile, înrămând într-un tablou atât scena propriuzisă, cât și emoțiile celor de față.