Comunicat de presă 05.02.2021

Față de ,,lista de probleme, deficiențe și abuzuri” prezentată de ministrul transporturilor și infrastructurii, Cătalin Drulă, în urma finalizării raportului Corpului de Control la Metrorex SA, vă aducem la cunoștință următoarele:

  • În primul rând îi mulțumim domnului ministru pentru demiterea Consiliului de Administrație al Societății, acest lucru fiind solicitat de către sindicat încă din momentul în care dl. Cătălin Drulă a fost investit în funcția ministru al transporturilor și infrastructurii. Atunci când asculta si se consulta lucrurile ies bine!
  • Negocierea dintre conducerea Metrorex și sindicat s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011, Titlul VII, Capitolul I, lege care prin art. 131, alin.(1) stabilește că ,, La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor colective de muncă PĂRTILE SUNT EGALE ȘI LIBERE”, iar prin alin (2) al aceluiași articol, se interzice orice imixtiune a autorităților publice, sub orice formă sau modalitate, în negocierea, încheierea, EXECUTAREA, modificarea și încetarea contractelor colective de muncă, fapt pentru care considerăm că prin afirmațiile făcute pe acest subiect, ministrul Drulă se situează în afara legii.
  • Ministrul Drulă solicită Metrorex-ului să prezinte un buget pentru anul acesta cu cheltuielile salariale la nivelul bugetului aprobat în 2020, fără să ia în considerare faptul că în anul 2019, pierderea Metrorex a fost de 331 milioane lei, iar BVC 2020 a fost aprobat cu o pierdere de 328 milioane. Prin măsurile luate la nivelul conducerii executive Metrorex în urma consultării cu sindicatul, în tot anul 2020 pierderea s-a redus la cca 170 milioane, în condițiile pandemiei și în condițiile în care s-a pus în funcțiune M5, numai la fondul de salarii înregistrându-se o economie de 57 milioane lei, reprezentând cca 10%.
  • Dacă Raportul Corpului de Control spune că nivelul actual al salariilor poate fi menținut doar daca Metrorex își reduce personalul, ne întrebăm și noi cum acest Corp de Control nu a văzut sumele pierdute de Metrorex SA în procesele cu Astaldi de peste 112 milioane Euro (deși au întârziat darea în funcțiune a Magistralei 5 cu 5 ani) și sumele plătite pentru mentenanță către Alstom, de peste 42 milioane Euro anual, în condițiile în care in anul 2004 când mentenanța era internalizată, toate trenurile erau vechi ( Astra Arad) si această mentenanță era deservita de 1200 de salariați Metrorex, costul acesteia nu depășea suma de 12 milioane Euro anual.
  • Il anunțăm totodată pe domnul ministru că din anul 2016 până 2020 s-au pus în funcțiune 2 stații pe Magistrala 4 de metrou, 10 stații pe Magistrala 5, precum și 2 depouri aferente, creșterea operațională fiind de 23%, societatea confruntându-se și în acest moment cu un important deficit de personal calificat, strict necesar pentru a se respecta ordinile și instrucțiile în vigoare și a asigura publicului călător condiții optime de siguranță și confort.
  • Ministrul Drulă a spus că va anula ordinul MTI din 2014 care făcea obligatorie participarea sindicatului la ședințele consiliului de administrație, dar să nu uite că în conformitate cu Legea nr. 62/2011, art.30, alin.(1) este obligat să permită prezența reprezentanților sindicali atunci când se discută probleme de interes profesional, economic și social.
  • Referitor la sporul de metrou care se acorda în cuantum de 20-27-34-40% din salariul de bază, în funcție de locul de muncă al salariatului, acest spor, conform Anexei nr. 1, pct II din CCM Metrorex se acorda atât salariaților care lucrează în condiții deosebite, vătămătoare, grele sau periculoase ( 27,34,40%) cat și salariaților care lucrează în condiții de efort intelectual intens sau în condiții de stress (20%).
  • Absolut toate contractele încheiate între Metrorex SA și SC Sindomet Servcom SRL, de-a lungul timpului, au fost verificate de către Curtea de Conturi, de Corpul de Control al Primului Ministru și investigate inclusiv de DNA, care au constatat că au fost încheiate cu respectarea prevederilor legale, iar absolut toate faptele care au făcut obiectul controalelor nu au fost confirmate

In încheiere am dori să menționăm ca datorită politicii agresive promovata de ministrul Drula vis a vis de sindicat, a respingerii dialogului social, a aparițiilor si declarațiilor din mass media referitoare la restructurările pe care intenționează sa le facă la Metrorex, nu a reușit decât să provoce un stres suplimentar lucrătorilor ce au ca răspundere siguranța circulației și implicit siguranța publicului călător, iar totodată prin declarațiile mincinoase sa trezească in societate o ură nejustificată fată de salariații Metrorex cărora le-a pus în cârcă salarii nesimțite, cum poate numai dansul primește.

Presedinte,
Ion RĂDOI