Dialog social național în transportul public urban – Scrisoare deschisă

Bruxelles, 8 martie 2021

CĂTRE

Nicolas Schmit Comisar pentru locuri de muncă și drepturi sociale din Comisia Europeană

Adina-Ioana Vălean Comisar pentru transporturi Comisia Europeană

Cc: Andrea Nahles, consilier special pe Dialog Social

 

 Ref: Dialog social național în transportul public urban

Stimați Comisari,

Vă scriem în legătură cu informațiile primite de la afiliații noștri despre dialogul social în sectorul transportului public urban (UPT) din Italia și România.

În Italia, asociațiile patronale au refuzat să înceapă  negocierile cu privire la reînnoirea contractului  colectiv sectorial la nivel național. Sindicatele cer o reformă a sectorului pentru a-l face mai solid și mai eficient. Prima grevă națională a avut loc pe 8 februarie. Întrucât angajatorii continuă  refuzul de a negocia, este planificată o a doua grevă pentru data de 26 martie.

În România, guvernul, care este singurul proprietar al companiei de metrou din București, intenționează să modifice bugetul convenit anterior, ceea ce are impact asupra costurilor cu personalul. Ministrul român al transporturilor refuză să se întâlnească cu sindicatele.

Sectorul de transport public urban a fost grav afectat de pandemia COVID-19, cifrele pasagerilor transportați prăbușindu-se în timpul carantinărilor naționale. Cu toate acestea, personalul din transportul public urban a continuat să lucreze în prima linie a pandemiei, oferind mobilitate esențială în orașele europene. În plus, Comisia Europeană și Statele Membre planifică recuperarea post-pandemică iar  tranziția climatică este pe primul loc în agendă. Credem că un transport public urban puternic ar trebui să joace un rol cheie în această tranziție, deoarece nu numai că ajută la orașe mai curate, ci promovează și coeziunea socială. Într-o situație în care multe companii de transport public urban au deficit de personal , garantarea unor condiții de muncă bune în sector ar trebui  să fie o prioritate pentru a asigura o forță de muncă suficientă si eficienta.

Astfel, abordarea adoptată în cazurile menționate mai sus, în mod clar, nu este în conformitate cu aceste priorități. Prin urmare, dorim să vă întrebăm cum intenționează Comisia  să soluționeze problemele legate de negocierile colective naționale cu  statele membre, în special în lumina activității desfășurate de Comisie pentru consolidarea dialogului social în Europa?

Cu stimă,

Livia Spera,

Secretar General interimar al ETF

Mira Ball,

Vice Președinte Comitetul sectorial de dialog social pentru transportul public urban