Solidaritate și acțiune europeană în București și în toată țara

USL Metrou este implicată într-un program la nivel european privind transportul echitabil.

Obiectivul  „transportului echitabil” este de a pune capăt practicilor comerciale inacceptabile, care duc la practici de dumping social și salarial. Acest program urmărește să asigure condiții echitabile de concurență pe diversele mijloace de transport și să garanteze un tratament egal al lucrătorilor (prin respectarea principiului egalității în materie de remunerare și condiții de muncă), indiferent de țara de origine.

USL Metrou alături de sindicatele afiliate Federației ATU-România, în ziua de 8 Iunie, a luat atitudine împotriva legilor  care afectează în mod vădit drepturile si libertățile salariaților, membrilor noștri de sindicat, si astfel, împreuna, să ne recâștigăm drepturile și nu în ultimul rând demnitatea de lucrător.

Am protestat împotriva  Legii nr. 62/2011 cu privire la Dialogul Social ce fac, practic, imposibilă negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitate dar și la nivel sectorial, aceasta însemnând desființarea sindicatelor și a sindicalismului în România.

Am protestat împotriva Legii nr. 53/2003 și în special a Codului CAEN care a împărțit transportatorii romani pe diferite categorii (rutieri, maritimi, feroviari, aerieni), fapt ce nu permite negocierea unui contract colectiv de muncă la nivel de ramura transporturi și a condus la fărâmițarea mișcării sindicale din acest sector de activitate în defavoarea salariaților și în interesul patronilor si guvernanților.

Sondaj elaborat de Comitetul Femeilor din ETF

Îmbunătățirea calității și accesibilității la locul de muncă pentru femei este esențială dacă femeile își vor construi o carieră în profesiile de transport. Prin urmare, sunt necesare schimbări substanțiale în ceea ce privește condițiile de muncă, facilitățile locului de muncă și siguranța.

Acest scurt sondaj a fost elaborat de Comitetul Femeilor din ETF. Sondajul are trei secțiuni:

Prima secțiune include întrebări cu privire la profilul dvs. de muncă, care ne vor ajuta să înțelegem care sunt problemele principale din numeroasele grupuri profesionale din acest sector.

În a doua secțiune am dori să aflăm despre satisfacția dvs. cu privire la mediul de muncă și siguranța la locul de muncă.

A treia secțiune vă cere să vă gândiți la modul în care ființa vă afectează oportunitățile la locul de muncă.

Cele mai multe dintre întrebări oferă răspunsuri cu alegere multiplă, la care puteți răspunde rapid prin bifarea casetelor, pentru unele întrebări sunteți încurajat să vă împărtășiți gândurile în scris.