Actul Adiţional nr.1/2014  la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate:  „Servicii Comunitare de utilităţi publice.Gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare şi de protecţie a mediului” pe anii 2013 – 2014 înregistrat la M.M.F.P.S. – S.D.S sub numărul 59419 din data de 04.12.2012 poate fi descărcat de AICI