Egalitate de şanse

LEGEA Nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbati – Click aici pentru descărcare… Informaţii suplimentare

Educaţie şi formare profesionala

Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor –  Click aici pentru descărcare… Strategia educaţiei şi formării profesionale din românia pentru perioada...

Actul Adiţional nr.1/2014

Actul Adiţional nr.1/2014  la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate:  „Servicii Comunitare de utilităţi publice.Gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare şi de protecţie a mediului” pe anii 2013 – 2014...

Congresul ATU din 7-9 Decembrie 2011, Bucureşti.

Federaţia Sindicatelor din Transporturi şi Servicii Publice „ATU-România” este semnatară şi parte activă în toate negocierile a două Contracte Colective de Muncă la nivel de ramură: Gospodărie comunală, locativă şi transport public local şi Transporturi...