Non discriminare

Hotărâre nr. 1258/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea discriminării – Click aici pentru descărcare… Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor...

Egalitate de şanse

LEGEA Nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbati – Click aici pentru descărcare… Informaţii suplimentare

Educaţie şi formare profesionala

Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor –  Click aici pentru descărcare… Strategia educaţiei şi formării profesionale din românia pentru perioada...