Federaţia Sindicatelor din Transporturi şi Servicii Publice „ATU-România” este semnatară şi parte activă în toate negocierile a două Contracte Colective de Muncă la nivel de ramură:

  • Gospodărie comunală, locativă şi transport public local şi
  • Transporturi (ca parte integrantă a Convenţiei Sindicale Naţionale a Transportatorilor din România).

         „ATU- România” a luat naştere în 2008, prin fuziunea dintre Federaţia Sindicatelor Libere din Serviciile Publice şi Uniunea Sindicatelor Libere din Metrou Bucureşti.
De aici a rezultat un plus de experienţa şi militantism în favoarea tuturor salariaţilor din cele două ramuri care lucrează, de cele mai multe ori, în condiţii nu tocmai uşoare.

       ,,Nucleul dur al acestei organizaţii îl reprezintă sindicatele de la Metrorex şi RATB-ETE. Având în vedere activitatea lor de până acum, putem afirma că acestă apropiere reprezintă un model de unitate pusă în slujba afirmării şi susţinerii cauzei sindicale”, a declarat Ion Rădoi, preşedinte al FSTSP ATU România.
      Faptul că în această federaţie, alături de cei peste 7.000 de sindicalişti din transportul bucureştean subteran şi de suprafaţă, se regăsesc încă câteva mii de sindicalişti din domeniul serviciilor publice de interes local arată că „ATU- România” reprezintă o structură solidă.
       ,,Având în vedere eforturile de fărâmiţare a sindicatelor şi a celor care le reprezintă la nivel federativ şi confederativ, considerăm că, demersul nostru de strângere a rândurilor mişcării sindicale, încă din anul 2008, a fost un prim pas spre coagularea mişcării sindicale ”, a declarat Ioan Rădoi, preşedinte ATU -România.
          Pe fondul de dizivare şi de scădere drastică a procentului de sindicalizare în România este un lucru esenţial ca mişcarea sindicală să-şi unească forţele, la toate nivelele, de la organizaţiile de bază , la structurile federative şi confederative.
          Federaţia ATU – România s-a constituit şi ca o replică la lipsa de solidaritate şi de unitate înregistrată la nivel sindical .
           ,, Pentru lucrătorii din domeniul serviciilor publice, parte componentă în Federaţia ATU România, această fuziune a fost binevenită pentru că ne-a făcut mai puternici în faţa operatorilor care au participat la  liberalizarea serviciilor publice de interes general(în domeniul apei, a energiei termice etc.) Fiind uniţi au putut să rezolvăm porblemele lucrătorilor pe care-i  reprezentăm în faţa avalanşei de disponibilizări care a apărut”, declară Minică Boajă, preşedinte executiv ATU- România.
       Azi, ATU-România este la primul Congres de la Constituire.

28 nov 2011 – Maria Schifirneţ