Sindicatele din întreaga lume salută adoptarea primei Convenții și a recomandării însoțitoare pentru eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii la Conferința centenară a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) de la Geneva din 21 iunie 2019. Acesta este un succes major al mișcării sindicale internaționale, care a condus lupta pentru acest nou standard global împotriva violenței și hărțuirii. Federația Sindicatelor din Transporturi, Transloc și Servicii Publice ,,ATU –Romania” felicită ITF-ul, ETF-ul și pe toți reprezentanții sindicatelor de la Conferința Internațională a Muncii care au negociat convenția de la Geneva în ultimele săptămâni, dar si sindicatele care au solicitat reprezentanților guvernamentali desemnați sa participe la această conferință să conștientizeze  importanța și necesitatea adoptării acesteia. Convenția privind violența și hărțuirea a fost adoptată de către delegați în ultima zi a Conferinței, înregistrându-se 439 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” și 30 de abțineri. Recomandările au fost aprobate cu 397 voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă” și 44 de abțineri. Aceasta precizează că violența și hărțuirea la locul de muncă constituie o violare a drepturilor omului, un abuz și o amenințare la adresa egalității șanselor, ceea ce este indecent și incompatibil cu munca decentă. Violența și hărțuirea sunt definite ca orice comportament, practici sau amenințări care au rolul de a provoca daune de natură psihică, psihologică, sexuală sau economică.
  • Convenția reamintește statelor membre că au responsabilitatea de a promova un „mediu general de toleranță zero” față de violență la locul de muncă.
  • Convenția OIM va cere guvernelor din întreaga lume să instituie legi care să interzică și să sancționeze violența și hărțuirea în lumea muncii.
  • Conventia obligă angajatorii, după consultarea lucrătorilor și a sindicatelor acestora, să aibă o politică de prevenire și combatere a violenței și a hărțuirii.
Noul standard internațional de muncă urmărește să protejeze lucrătorii și angajații, indiferent de statutul lor contractual, și include persoanele în perioada de formare profesională, stagiari și ucenici, lucrătorii care au demisionat, voluntarii și solicitanții de locuri de muncă. Standardul recunoaște că „persoanele care exercită autoritatea, îndatoririle sau responsabilitățile unui angajator” pot fi, de asemenea, supuse violenței și hărțuirii. Tratatul se aplică atât în spaţiile publice, cât şi în cele private care sunt folosite ca locuri de muncă, precum şi pe durata deplasării între domiciliu şi locul de muncă. De asemenea, se știe că violenta și hărtuirea implică terți ( fie clienti, calători, pacienți), aceștia trebuie luați în considerare și abordați           Convenţia va fi obligatorie doar pentru statele care o ratifică. Acestea trebuie să adopte politici de sensibilizare şi legi pentru interzicerea violenţei şi a hărţuirii în relaţiile de muncă, să creeze mecanisme de control şi să prevadă sancţiuni. Legislaţia trebuie să garanteze dreptul angajaţilor de a se retrage „fără a suferi represalii” din situaţii în care consideră că există „un pericol iminent şi grav pentru viaţa, sănătatea sau securitatea lor, din cauza violenţei şi hărţuirii”.