În data de 20 Iunie anul curent în locația Hotel Scoica Jupiter au avut loc lucrările Consiliului Național Ordinar a Federației Sindicatelor din Transporturi, TRANSLOC și Servicii Publice ,,ATU –România”.

Ordinea de zi supusă dezbaterii  participanților a fost următoarea:

  • Informare privind negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate ,, Servicii comunitare și utilități publice. Gestionarea deșeurilor , activități de decontaminare și protecție a mediului” pe perioada 2017-2019.
  • Informare Congres Convenția Națională a Transportatorilor din România;
  • Prezentarea de rapoarte departamentale ( Organizația de Femei);

Într-o atmosferă plină de preocupare participanții au ascultat cu atenție materialele prezentate și au intervenit pentru lămurirea unor chestiuni dezbătute. S-a insistat mai mult pe elementul de coagulare a acțiunilor sindicatelor componente și pe sprijinul reciproc în rezolvarea problemelor cu care se confruntă.

Domnul președinte Ion Rădoi a făcut încă o data apel la unitate și solidaritate sindicală precum și la mobilizare comună în rezolvarea problemelor cu care se confruntă membri de sindicat.

În final s-a atras atenția încă o dată asupra unității în desfășurarea acțiunilor inițiate, altfel vor fi puțini sorți de izbândă, în concluzie trebuie să fim

UNIȚI ÎN ACȚIUNE!