STRATEGIA 2015-2019

STRATEGIA USLM 2015-2019

 

PROIECTE DE REZOLUTII

 

Inceputul unui nou mandat de patru ani, nu va insemna pentru USLM decat continuarea activitatilor specifice de protectie a membrilor sai, respectiv marea majoritate a salariatilor Metrorex.

 

REZOLUTIA NR.1

Contractul Colectiv de Munca

 

USLM isi propune continuarea negocierilor colective  inclusiv declansarea protestelor sindicale in cazul in care dialogul social nu va fi promovat ca atare, astfel  ca actualul Contract Colectiv de Munca incheiat la nivelul Societatii, sa fie modificat, in ceea ce priveste prevederile referitoare la salariul minim pe metrou.

Rezolvarea benefica a acestui deziderat se va reflecta automat si in salariile tuturor lucratorilor de la metrou, salariul minim influentand ca atare coeficientii de salarizare existenti si aplicati in functie de pregatirea necesara pentru ocuparea fiecarei functii la metrou.

 

REZOLUTIA NR.2

Protectia sociala a lucratorilor de la metrou

 

Prin procesul-verbal de finalizare al negocierilor colective, inregistrat la ITM sub nr. 71940/28.10.2015, la solicitarea USLM s-a consemnat pastrarea si stabilitatea locurilor de munca, administratia Metrorex angajandu-se sa intreprinda toate acele masuri tehnico-organizatorice care sa nu afecteze primirea de catre salariati a drepturilor convenite si de pastrare a locurilor de munca, fara disponibilizari de personal, masuri ce se vor lua in consens cu cele solicitate de USLM.

In continuare reptrezentantii sindicatului vor solicita administratiei mentinerea conditiilor de mai sus.

 

 

REZOLUTIA NR.3

Dezvoltarea economica a metroului bucurestean

 

Una dintre preocuparile majore ale USLM este si aceea de dezvoltare continua a metroului bucurestean. In acest sens, USLM isi propune sa se implice in gestionarea corecta a fondurilor pe care Societatea le va primi de la Institutiile Financiare  pentru extinderea si modernizarea retelelor de metrou, astfel incat sa creasca gradul si viteza de absortie a acestor fonduri, prin finantarea unor proiecte viabile, cu efecte pozitive in buna exploatare a metroului dar si in beneficiul lucratorilor de la metrou.

 

REZOLUTIA NR.4

Reformarea politicii salariale la nivel de SC Metrorex SA

 

USLM considera, asa cum este si firesc, ca politica salariala a Romaniei, ca stat membru al Uniunii Europene trebuie cat mai curand aliniata conceptului european de salarizare, ceea ce va emana beneficii concrete si pentru lucratorii de la metrou, fapt pentru care isi propune urmatoarele:

  • Lucratorii de la metrou sa primeasca salarii corecte pentru munca prestata, mai ales ca aceasta se desfasoara in conditii de subteran.
  • Apropierea salariilor din metrou cu cele existente in metrourile din tarile dezvoltate ale Uniunii Europene.
  • Posibilitatea ca toti lucratorii de la metrou sa beneficieze in egala masura, de rezultatele cresterii economice ce se inregistraza an de an la nivelul metroului, tinand cont ca numarul de 700.000 de calatori pe zi cu metroul este in continua crestere, ca dealtfel si extinderea retelei de metrou.

 

REZOLUTIA NR.5

Reformarea dialogului social

 

USLM va face toate demersurile necesare in vederea imbunatatirii legislatiei  sociale in acest sens, astfel ca dialogul social tripartit ( Sindicat/Administratie/Minister) dar si bipartit ( Sindicat/Administratie), sa constitue o modalitate reala de rezolvare a problemelor sociale a lucratorilor de la metrou, evitandu-se astfel  declansarea conflictelor de munca.

 

 

REZOLUTIA NR. 6

Reformarea cadrului legal si institutional ce reglementeaza in prezent relatiile de munca.

 

         USLM este profund nemultumit de actuala legislatie in domeniu, promulgata la foc automat in luna mai   a anului 2011, legislatie pe care o considera restrictiva, fapt pentru care isi propune sa initieze toate demersurile necesare pentru corectarea acesteia si alinierea ei la legislaia europeana a muncii.

 

REZOLUTIA NR.7

Consolidarea Organizatiilor de Femei si Tineret constituite la nivel de USLM

 

 

USLM isi propune in acest sens sa puna bazele unei pregatiri adecvate si periodice a femeilor si  tinerilor sindicalisti, fiind constient ca altfel va fi extrem de greu ca in viitor sa se mentina si de ce nu, sa se imbunatateasca actuala organizare sindicala, capabila sa dea esenta si rezultate tuturor actiunilor revendicative ce vor urma.

 

REZOLUTIA NR.8

Mijloacele de actiune

 

Ca mijloace de actiune in realizarea obiectivelor propuse in strategia sindicala 2015-2019, USLM va uzita de absolut toate mijloacele sindicale permise de lege si anume : negocierea, medierea , concilierea, initiativa legislativa precum si in caz de nevoie declansarea conflictelor colective de munca si organizarea de pichete, marsuri, mitinguri si greve, in toate formele acestora pana la rezolvarea benefica a revendicarilor sindicale.